LP/2017/820 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2015 kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 064757/2017-INPO
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne a vyčerpania finančných prostriedkov do 31. 12. 2017.
Posledná zmena: 29.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/820
Dátum začiatku MPK: 16.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 29.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)