LP/2017/819 Smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10587/43038/2017/OKMBŠ
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/819
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 24.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)