LP/2017/817 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Trestné právo hmotné
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 50086/2017/120
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/817
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 01.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)