LP/2017/814 Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24829/2017-3110-46225
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/814
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 01.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)