LP/2017/813 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 27401/2017/C510-SEKPS/76880-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/813
Dátum začiatku MPK: 13.11.2017
Dátum konca MPK: 04.12.2017
Novelizované predpisy: 420/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 04.12.2017