LP/2017/811 Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Súvisiaci proces: Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike
Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10900-0042/2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu neuskutočnenia rokovania vlády SR v 51. týždni, zmeny termínu zasadnutia predsedníctva HR SR na 01.12.2017 a za účelom dodržania termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády SR v súlade s Plánom legislatívnych úloh.
Posledná zmena: 07.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/811
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 24.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)