LP/2017/81 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu r
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 8366/2017/SBPMR/
Podnet: V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/81
Dátum začiatku MPK: 14.02.2017
Dátum konca MPK: 06.03.2017
Novelizované predpisy: 150/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

17/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)