LP/2017/809 Vyhodnotenie plnenia cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 9223/2017-10
Podnet: iniciatívny materiál
na základe uznesenia vlády SR č. 729/2013
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/809
Dátum začiatku MPK: 09.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)