LP/2017/800 Návrh na mimoriadny príspevok Slovenskej republiky do Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 063042/2017-ORPO-0141445
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na potrebu odkomunikovať prísľub SR prispieť do zvereneckého fondu najneskôr na novembrovom samite EÚ – Africká únia (Abidjan, 28.11 - 1.12.2017) s cieľom zabezpečiť optimálnu viditeľnosť angažovanosti SR materiál predkladáme do skráteného MPK. Materiál bude následne predložený na rokovanie vlády 22.11.2017.
Posledná zmena: 20.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/800
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 16.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.11.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)