LP/2017/80 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vyba
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 08295/2017/SBPMR/
Podnet: V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/80
Dátum začiatku MPK: 14.02.2017
Dátum konca MPK: 06.03.2017
Novelizované predpisy: 443/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)