LP/2017/796 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ...2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby