LP/2017/796 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S00463-OL-2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/796
Dátum začiatku MPK: 06.11.2017
Dátum konca MPK: 27.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)