LP/2017/795 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 2017 do konca júna 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 9101/2017-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenia realizácie úhrady výdavkov na povodňové záchranné práce, povodňové zabezpečovacie práce, náhrad za škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s ich vykonávaním a za poskytnutie vecného prostriedku dotknutým subjektom.
Posledná zmena: 20.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/795
Dátum začiatku MPK: 07.11.2017
Dátum konca MPK: 13.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)