LP/2017/793 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2018/1516-56AA
Podnet: § 62 písm. c) zákona č. 422/2017 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/793
Dátum začiatku MPK: 22.12.2017
Dátum konca MPK: 16.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)