LP/2017/791 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .......... 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Daňové právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/016923/2017-731
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/791
Dátum začiatku MPK: 08.11.2017
Dátum konca MPK: 29.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 21.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017