LP/2017/785 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10488/2017/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/785
Dátum začiatku MPK: 09.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)