LP/2017/781 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S01471-2017-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/781
Dátum začiatku MPK: 02.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: