LP/2017/780 Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-15-65/2017-OEV
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Získanie mandátu pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ministra obrany SR na podpis spoločného oznámenia členských štátov EÚ o zámere participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci, ktoré sa v najbližšej dobe bude podpisovať na úrovni Rady pre zahraničné veci v Bruseli.
Posledná zmena: 07.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/780
Dátum začiatku MPK: 30.10.2017
Dátum konca MPK: 06.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.10.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.10.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)