LP/2017/775 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2017-15189-56AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa na skrátené MPK predkladá z dôvodu potrebnej účinnosti od 1. 1. 2018, vzhľadom na to, že sa vzťahuje na rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2018.
Posledná zmena: 05.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/775
Dátum začiatku MPK: 21.11.2017
Dátum konca MPK: 29.11.2017
Novelizované predpisy: 630/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.10.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)