LP/2017/774 Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 04.-06. decembra 2017, Nairobi, Keňa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5048/2017-2.2
Podnet: Materiál sa predkladá ako iniciatívny v záujme schváliť účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie (UNEA-3) v dňoch 04.-06. decembra 2017 v Nairobi.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V záujme včasného vystavenia poverovacích listín predkladáme material v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Posledná zmena: 09.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/774
Dátum začiatku MPK: 27.10.2017
Dátum konca MPK: 03.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 27.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 03.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)