LP/2017/773 Návrh zásad postupu delegácie Slovenskej republiky na 11. Ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Buenos Aires, 10. - 13. decembra 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 25470/2017-3110-44024
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 322 z 28. júna 2017
bod D.1
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/773
Dátum začiatku MPK: 02.11.2017
Dátum konca MPK: 15.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 15.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)