LP/2017/771 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 26332/2017/SCDPK/74685-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Pripomienkové konanie sa uskutočňuje v skrátenej forme z dôvodu predpokladaného termínu účinnosti predpisu (15.12.2017), ktorý je naviazaný na termín odovzdania nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do užívania.
Posledná zmena: 22.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/771
Dátum začiatku MPK: 27.10.2017
Dátum konca MPK: 07.11.2017
Novelizované predpisy: 475/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 27.10.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: