LP/2017/768 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/16196/2017-732
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/768
Dátum začiatku MPK: 31.10.2017
Dátum konca MPK: 22.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)