LP/2017/765 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MK-4773/2017-231/16380
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/765
Dátum začiatku MPK: 02.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017
Novelizované predpisy: 532/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)