LP/2017/763 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S00854-2017-OL
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 28.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/763
Dátum začiatku MPK: 27.10.2017
Dátum konca MPK: 07.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.11.2017
Novelizované predpisy: 578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

213/1997 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 27.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)