LP/2017/762 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh novely vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela vyhlášky“)
Legislatívna oblasť: Správne právo
Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-283/2017
Podnet: uznesenie vlády SR č. 405 z 21. septembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/762
Dátum začiatku MPK: 26.10.2017
Dátum konca MPK: 16.11.2017
Novelizované predpisy: 9/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2017
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: