LP/2017/76 Správa o konferencii OSN o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji Habitat III

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 08813/2017/SBPMR/10018-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/76
Dátum začiatku MPK: 10.02.2017
Dátum konca MPK: 23.02.2017
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 23.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)