LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK – 4749/2017-110/16246
Podnet: Akčný plán na roky 2015 - 2017 k Stratégii rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/758
Dátum začiatku MPK: 24.10.2017
Dátum konca MPK: 07.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.10.2017
Ukončenie štádia: 24.10.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)