LP/2017/755 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2859-6/2017/SVLOAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/755
Dátum začiatku MPK: 26.10.2017
Dátum konca MPK: 09.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 14.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)