LP/2017/752 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 17179/2017-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/752
Dátum začiatku MPK: 25.10.2017
Dátum konca MPK: 15.11.2017
Novelizované predpisy: 650/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 25.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia: 15.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 05.12.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Začiatok štádia: 05.01.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)