LP/2017/750 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2017, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/014743/2017-652
Podnet: Bod B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2016
§ 170 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. .../2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/750
Dátum začiatku MPK: 26.10.2017
Dátum konca MPK: 16.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: