LP/2017/75 Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 010104/2017-ANAP-0014155
Podnet: uznesenie vlády SR č. 82/2016
bod. č. C.1
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/75
Dátum začiatku MPK: 03.02.2017
Dátum konca MPK: 16.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 03.02.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 01.03.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)