LP/2017/741 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8501/2017-9
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/741
Dátum začiatku MPK: 19.10.2017
Dátum konca MPK: 09.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 19.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)