LP/2017/737 Kandidatúra Slovenskej republiky na predsedníctvo zasadnutia Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 060970/2017-OMEO
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/737
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 24.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)