LP/2017/736 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19104/2017–M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627 z 23. 10. 2013 k systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/736
Dátum začiatku MPK: 18.10.2017
Dátum konca MPK: 31.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)