LP/2017/735 Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – komplexný návrh opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8820/2017-6.1
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 382/2017
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Matečná, Gabriela
Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: uznesenie vlády SR č. 382/2017, plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
Posledná zmena: 06.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/735
Dátum začiatku MPK: 18.10.2017
Dátum konca MPK: 24.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 24.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)