LP/2017/734 Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2280/2017-oLŠISVS-1
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 187/2016
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/734
Dátum začiatku MPK: 16.10.2017
Dátum konca MPK: 06.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)