LP/2017/731 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/016727/2017-75
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/731
Dátum začiatku MPK: 16.10.2017
Dátum konca MPK: 27.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 27.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.10.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)