LP/2017/727 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Obchodný register
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 49302/2017-110
Podnet: § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie je odôvodnené naliehavosťou vzhľadom na navrhovaný termín nadobudnutia účinnosti vyhlášky v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 26.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/727
Dátum začiatku MPK: 12.10.2017
Dátum konca MPK: 20.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 12.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)