LP/2017/726 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2017, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S00692-2017-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/726
Dátum začiatku MPK: 13.10.2017
Dátum konca MPK: 03.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2017
Ukončenie štádia: 03.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: