LP/2017/723 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky na začatie obstarávania stavby na účel rezidencie Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Washingtone

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 058954/2017-INPO
Podnet: Na základe uznesenia č. 461/2016 z 5. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/723
Dátum začiatku MPK: 20.10.2017
Dátum konca MPK: 03.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 03.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.11.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)