LP/2017/722 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 017469/2017-OVZI-0132378
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/722
Dátum začiatku MPK: 10.10.2017
Dátum konca MPK: 23.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.10.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)