LP/2017/718 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 3264/2017-410
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/718
Dátum začiatku MPK: 23.10.2017
Dátum konca MPK: 13.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: