LP/2017/716 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OBL-130/2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/716
Dátum začiatku MPK: 05.10.2017
Dátum konca MPK: 25.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.10.2017
Ukončenie štádia: 05.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2017
Ukončenie štádia: 25.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)