LP/2017/715 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Civilná doprava
Ochrana osobných údajov
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: KM-OBL-245/2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dodržanie transpozičného termínu s primeranou legisvakanciou.
Posledná zmena: 19.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/715
Dátum začiatku MPK: 05.10.2017
Dátum konca MPK: 17.10.2017
Novelizované predpisy: 171/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

404/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 05.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)