LP/2017/713 Návrh východiskovej pozície Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2224/2017/OPS-2
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/713
Dátum začiatku MPK: 23.10.2017
Dátum konca MPK: 06.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 17.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 23.10.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)