LP/2017/711 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22278/2017/OZEÚMV/65987-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/711
Dátum začiatku MPK: 04.10.2017
Dátum konca MPK: 24.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 04.10.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 24.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.10.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)