LP/2017/707 Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 24598/2017-4210-40532
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/707
Dátum začiatku MPK: 03.10.2017
Dátum konca MPK: 16.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)