LP/2017/703 Návrh Dodatku č. 4 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 9863/2017/SVNM
Podnet: Čl. III bod 2. zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. januára 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/703
Dátum začiatku MPK: 02.10.2017
Dátum konca MPK: 13.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 02.10.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)