LP/2017/70 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/008758/2017-632
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko.
Posledná zmena: 12.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/70
Dátum začiatku MPK: 06.02.2017
Dátum konca MPK: 10.02.2017
Dátum ukončenia procesu: 12.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)